Nedräkning!
Kursstart 1 maj

Se kursens innehåll och Priser nedan!

  • 00 Dagar
  • 00 Timmar
  • 00 Minuter
  • 00 Sekund

Uncrossing Tarot Journey / Steg 1

Onlinekurs 6 månader

Följ med på en sex månaders högst personlig andlig resa där vi jobbar intensivt med att lyfta inre och yttre blockeringar och hinder som ligger i vägen för att vi ska blomstra och utvecklas. Till vår hjälp använder vi Tarotkort, örter, stenar, ceremonier och magiskt arbete.

Det blir roliga övningar och spännande inspelade lektioner att lyssna på!

Uncrossing Tarot Journey Steg 1

Följ med på en sex månaders högst personlig andlig resa där vi jobbar intensivt med att lyfta inre och yttre blockeringar och hinder som ligger i vägen för att vi ska blomstra och utvecklas. Till vår hjälp använder vi Tarotkort, örter, stenar, ceremonier och magiskt arbete.

Uncrossing – Ucrossing är inte samma sak som rening eller beskydd. Det kan mer beskrivas som ett djupare magiskt arbete för att på ett personligt plan lyfta bort blockeringar som korsar ens väg (crossings). Dessa blockeringar kan komma från omgivningen eller vara hinder man skapat för sig själv. En del crossings kan vara teman som följt med genom släktträdet och familjekonstellationer, andra kan vara saker som ligger i vägen mer här och nu.

Tarot – En tarotkortlek består av 78 kort. 22 av dessa tillhör den Stora Arkanan som betyder det stora mysteriet. I den stora Arkanan hittar vi olika arketyper som Magikern, Prästinnan, Kejsarinnan, Kejsaren osv. Dessa arketyper hjälper oss att se vilka programmeringar om oss själva och omgivningen vi bär på.

Vi jobbar med två kort och arketyper åt gången. Det finns en form av spänning eller energi mellan dessa två arketyper. När vi hittar balansen eller den gemensamma nyckeln mellan de två korten kan vi använda den för att öppna upp vår kraft och förmåga att manifestera mer skönhet i våra liv.  

I den första kursen jobbar vi med Tarotkorten från Narren 0 till Eremiten 9. Vi har först en uppstartsmånade sedan 5 månader där vi jobbar med två kort varje lektion. Vi jobbar då med fem olika blockeringar eller crossings under steg 1. De teman som vi möter där tillhör den personliga sfären och vår personliga kraft.

Vi ställde 4 frågor!

Vi ställer 4 frågor till elever som gått första steget

Hur upplever du Läraren och upplägget av kursen?

– Maria.M
Karin är som alltid en briljant lärare som förmedlar kunskapen med värme, struktur, tydlighet och en stor portion god humor. Kursen har ett tydligt och bra upplägg med en röd tråd som underlättar resan. 

– Anna.S
Läraren levererar så mycket information på ett mjukt, lätt och tillgängligt sätt. Jag känner mig nyfiken och det är väldigt intressant, Kursupplägget är strukturerar och ger en trygghet för mig det som korten kommer med. 

– Nathalie. S
Karin med sin enorma kunskap kan ge information som öppnar dörrar som man inte ens visste fanns. Upplägget är tydligt och strukturerat, men samtidigt med ett magiskt umpf! 

– Jeanette. E
Läraren har stor kunskap och förmedlar på ett pedagogiskt sätt. 

- Jeanette.N
En trygg och stabil utbildning och en lärare med ett strukturerat lärande. Mycket intressant och värdefull information.  

- Niklas
Kursen stimulerade både höger och vänster hjärnhalva genom spännande och intressant undervisning tillsammans med djupa guidade meditationsresor - Niklas
 

Vad skulle du säga till någon som funderar på att gå kursen?

– Maria.M
Om du är redo att se och möta dig själv. Redo för förändring och transformation till mer balans och att hitta ett mer autentiskt jag? Då är den här kursen för dig!

– Anna.S
Om du är intresserad av att jobba med dig själv så ska du gå kursen! Korten öppnar nycklar till dig själv och din omgivning. De ger förklaringar till saker och ting, nya nivåer av förståelse. De gör att du får ett annat perspektiv att lägga till övriga perspektiv. 

– Nathalie. S
Om du vill göra en stor förändring och få saker att börja växa i ditt liv och ge stabilitet, då rekommenderar jag denna kurs. 

– Jeanette. E
Kursen ger värdefulla nycklar både vad gäller kunskap i Tarot och som nycklar i livet för dig själv och i andra relationer 

- Jeanette.N
Om man vill göra en resa i sitt inre och yttre liv gör att plocka bort blockeringar som hindrar en att blomstra och leva det liv som man önskar kan jag rekommendera att gå kursen. 

- Niklas
Jag trodde inte kursen skulle ge en så djupt personlig resa. Kursen är ett väldigt spännande och är ett effektivt sätt att fördjupa relationen med både Tarot och sig själv. - Niklas

 

Har din relation till Tarot förändrats på något sätt under kursen?

– Maria.M
Min relation till Tarot har fördjupats stort och blivit betydligt mer nära och personlig.  Maria.M

– Anna.S
Jag som har en kanske ”för stor” respekt för Tarot har fått ett helt annat sätt att se på korten. De är så mycket mer än bara ”en läggning med Tarot”. Kursen har öppnat upp en helt ny värld och det är jag så tacksam över. 

– Nathalie.S
Korten har fått en ny betydelse och det blir till en Healingresa tillsammans med arketyperna i Tarot.

– Jeanette. E
För mig har Tarot blivit mer levande och ännu mer djupgående. 

- Jeanette.N
Genom att möta varje kort så får man inte bara en ny innebörd till korten, utan de blir levande och man får en ny kontakt och känsla. 

- Niklas
Den har absolut förändrats på djupet. Jag skulle vilja säga att i stället för att ha lärt mig mer om korten har jag upplevt korten. - Niklas
 

Tror du att du kommer att få användning av det du lärt dig? Om ja, i så fall hur?

– Maria.M
Stort JA! Kursen har varit livsförändrande på flera plan och givit mig en större förståelse för mig själv personligt, men också hur jag relaterar och interagerar med min omgivning. Mer verkligt, mer autentiskt, ett mer levande liv! Jag känner en stor tacksamhet! 

– Anna.S
JA! I mitt arbete som Astronumerolog och alla de människor som kommer till mig för healing och samtal kommer jag att ha stor nytta av korten och dess Spirits. De ger fina perspektiv och på ett sätt ganska raka och enkla verktyg för att komma vidare med det som strular och klämmer. TACK! 

-Nathalie.S
Absolut! Jag kommer att ha använding av det som jag lärt mig i läggningar, både för mig själv och för andra. Just att förstå att det finns enorm healing i Tarot arketyperna. 

– Jeanette. E
JA! Energin som finns i och bakom kortet kan användas i verkliga livet. Både gällande avkodning av sig själv och som ett sätt att förstå hur någon eller några andra har det. Men även i Tarotläggning. 

- Jeanette.N
Jag är säker på att jag kommer att få användning av den här kunskapen. Inte bara för mig själv utan för min familj nära och kära. 

- Niklas
Undervisningen om symboltolkningen i kombination med upplevelserna av korten har gett mig ett spännande och roligt verktyg att avkoda omvärlden.

 

Kursens innehåll / Steg 1

Lektion 1 - introduktion och uppstart.

Lektion 2 - Uncrossing - rening, nystart.

Lektion 3 - Uncrossing - och kvinnlig kraft. Inre och yttre blomstring.

Lektion 4 - Uncrossing - och manlig kraft. Inre och yttre framgång och manifestering.

Lektion 5 - Uncrossing - och förändring i livet.

Lektion 6 - Uncrossing - och Självrespekt. Hur man förhindrar nya crossings att uppstå.

Uncrossing Tarot journey Steg 2 är på 7 månader och där jobbar vi mer med större frågor som varför vi har kommit hit? Vilka karmatiska situationer är det som påverkar mig, och hur vi kan förverkliga våra drömmar? Kursen startar 1 februari 2025


Hur är kursen uppbyggd?

Varje månad lyssnar du på undervisning online om korten och deras tema, sett ur ett perspektiv av spritwork och uncrossing. Det kommer även ett dokument med stödanteckningar och den information som du behöver för att jobba under månaden. Huvudundervisningen finns på inspelningen.

Du kommer att ha en mentor som följer dig under kursen

Varje lektion innehåller en meditation eller visualiseringsövning att göra under månaden.

Varje månad skapar du hemma ett litet altare med hjälp av de valda tarotkorten. Det kommer även förslag på färger, stenar, kristaller och örter som du kan använda under temat.

Varje månad utförs ett ”uncrossing spiritwork”, för alla deltagare. Det kan beskrivas som en form ceremoniell behandling och utförs på distans av kursledaren. ”Behandlingen” har till syfte att hjälpa till att lyfta bort den eller de blockeringar som har med månadens tema att göra.

Allt Spiritwork är ett andligt arbete, men allt andligt arbete är inte Spiritwork. Ur ett magiskt perspektiv behöver alltså inte Spiritwork och andligt arbete vara likställt med varandra. Här kommer du också att få en del undervisning om vad Spiritwork är och tips om vad du kan använda eller vilken ”spirit” man kan jobba med under respektive tema.

Frågor att svara på. 
Till varje lektion finns några frågor att svara på. Det är inga stora hemarbeten som ska skrivas utan enklare frågor att svara på som skickas till din Mentor vid månadens slut för att du ska kunna få en mer personlig support under din resa. Din mentor kan svara på frågor och ge support till det som gäller kursen. 

(Mentorn ger inga personliga läsningar, eller någon form av terapi utan kan ge tips, guidning och support på resan genom passagerna).

Uncrossing Tarot Journey STEG 2

Observera att det är två separata kurser, Steg 1 och Steg 2. Man kan alltså gå steg 1 om man vill, man kan också anmäla sig till båda stegen samtidigt, men man kan inte gå Steg 2 utan att ha gått Steg 1.

Uncrossing Tarot journey Steg 2 är på 7 månader och där jobbar vi mer med större frågor som varför vi har kommit hit? Vilka karmatiska situationer är det som påverkar mig, och hur vi kan förverkliga våra drömmar? Kursen startar 1 februari 2025

Frågor & Svar

Kan vem som helst gå kursen?
Det krävs ingen förkunskap men man bör vara medveten om vad det innebär att "jobba med sig själv". Kursen är inte en terapi utan snarare an aktivering för att ta ett nytt steg framåt i livet.
- Om man lider av psykisk ohälsa bör man inte går den här kursen, då den kan vara triggande både mentalt och känslomässigt

Lär jag med lägga tarotkort?
Det är ingen tarotkurs på det viset där vi lägger Tarot. På den här kursen jobbar vi med arketypen av tarotkorten för att möta och förstå djupare delar av oss själva. 

Men, oavsett om du är erfaren Tarot läggare eller en nybörjare kommer du har stor glädje av både undervisningen om symboltolkning och upplevelserna i de guidade meditationsresorna när du lägger Tarot framöver. 

Är kursen Online?
Ja, kursen genomförs på vår onlineplattform.

Hur många lektioner finns det?
Det finns 6 lektioner. En ny lektion kommer ut den 1 varje månad under 6 månader. Det börjar med en uppstartsmånad sedan jobbar vi ett nytt tema varje månad under 5 månader. 

Kommer man kunna kontakta er under kursen?
 Ja absolut, du kommer att kunna kontakta din kursledare.

Behöver man skicka in hemarbete?
 Ja, de frågor som finns i slutet av varje lektion skickas in till din mentor / kursledare den sista varje månad. 


Instructor(s)

Karin Ugander

Din lärare under kursen
Grundare & Utbildningsansvarig på KaniSkolan

Karin Ugander (Spirit Talker Turtle Red) är ett kanaliserande medium som bor i Kullaberg i Skåne. I Skandinavien är hon känd för de AstroNumerologiska och mediala läsningar som hon har gjort i över 30 år.

Tillsammans med sin man Niklas, driver hon KaniSkolan, en skola med kurser i astrologi, numerologi, tarot , Star Code Healing och naturmedicin. De är också grundare till Alven Inner Ring Tradition, en skandinavisk skola med rötter i shamanism och magi.

Karin älskar att skapa magiska oljor (Kanioljor), blomessenser och sigill som hon kombinerar i sina ”Flower Power Witch” sigill ljus. På fritiden tycker hon om att resa, promenera i skogen med sina hundar och spendera tid vid havet. Karin är en ordinerad minister, vigd översteprästinna och utexaminerad från Temple of Witchcrafts 5 åriga seminarieskola.

Karin skriver även en Astrologiska artiklar sedan 2018 på "Temple of Witch craft" internationella sida.
Karin finns även på Instagram @flowerpowerwitch @karinuganderofficial

Priser

Steg 1 / 6 månader
7900kr / betala hela 400kr rabatt
Delbetalning 6 mån:  1320kr/månad

Steg 2 / 7 månader
8900kr / betala hela 400kr rabatt 
Delbetalning 7 mån 1275kr

Både Steg 1 och Steg 2 / 16 månader 
15900kr / Betala hela 400kr rabatt
Delbetalning 16 månader 995kr

- Steg 1: är 6 månader (1 maj till 31 okt)
- Sedan är det 3 månader övergång (ingen undervisning men meditationsövning att göra)
- Steg 2: är 7 månader (1 feb till 31 aug)