Innehåll

 • 1

  Välkommen till Pyramiden för Inkarnering

  • Välkommen till den Vita pyramiden

  • Bra att veta

  • Kursupplägg

  • Så här går det till

  • Facebook

  • Om övningen i första lektionen

 • 2

  Spirit Teaching

  • Om 7 steps to Sweetness

  • Om den Röda Pyramiden

  • Om den Vita pyramiden

 • 3

  Lektion 1

  • Lek 1:1 / Flöde - Ormbunke

  • Lek 1:2 / Ormbunke - shamanskt & magiskt arbete

  • Lek 1:3 / Energifibrer

  • Lek 1:4 / Hunger

  • Lek 1:5 / Vampyristisk konstitution

  • Lek 1:6 / Rester och sår av fibrer

  • Lek 1:7 / Ormbunke övning

  • Lek 1:9 Övning 1-3

  • Lek 1:8 / Övning -självstudier

 • 4

  Lektion 2

  • Lek 2 Intro

  • Lek 2:1 / Mjukhet - Luktviol

  • Lek 2:2 / Viol genom historien

  • Lek 2:3 / Praktisk & Magisk användning

  • Lek 2:4 / Hjärtats signatur & kraft

  • Lek 2:5 / Födas med ljus

  • Lek 2:6 / Själar som har svårt att vara här

  • Lek 2:7 / Magi & Uncrossing

  • Inför övningen

  • Lek 2:8 / Övning 4 - Flower of life

  • Lek 2:9 / Självstudier & reflektioner

 • 5

  Lektion 3

  • Lek 3:1 Släppa taget - Rhododendron

  • Lek 3:2 / Nytt perspektiv & Nytt liv

  • Lek 3:3 / Ljusbäraren

  • Inför Övning 7 / Centrering i den Vita Pyramiden

  • Lek 3:4 / Övning 7 - Centrering i Pyramiden

  • Inför övning 8, 9 & 10 i Vita Pyramiden

  • Lek 3:5 / Övning 8, 9 & 10 - Kristallsköldar

  • Lek 3:6 / Självstudier & reflektioner

 • 6

  Lektion 4

  • Inför den 4:e kammaren

  • Lek 4:1 Attrahera & Repellera - Vitsippa

  • Lek 4:2 - Bakom slöjan

  • Lek 4:3 - I eller ur !

  • Lek 4:4 - Centrum, en kritisk punkt

  • Lek 4:5 - Placerad i en kista

  • Inför övning 11

  • Lek 4:6 - Övning 11 Uppkoppling i den vita Pyramiden

  • inför övning 12

  • Lek 4:7 - Övning 12 / del 1 - The hall of Memory

  • Lek 4:8 - Övning 12 / Del 2 - The hall of Memory

  • Vad har jag lärt mig?

 • 7

  Avslutning

  • Avslutning av den Vita pyramiden